Cieľová skupina pre investora

Región

Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčianky kraj

Tržby

3 – 20 mil. €

EBITDA

1 – 1,5 mil. €

Odbyt

SR s potenciálom exportu EU, Amerika

Odvetvie

výroba, obchod s nadštandardnou prevádzkovou alebo výrobnou automatizáciou

Produktový sortiment

katalógové priemyselné produkty do strojov a zariadení, produkty pre údržbu strojov a zariadení, priemyselná chémia – tmele, lepidlá, čistiace prostriedky, OOPP, možný import produktov z Ázie, Čína