Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je ReFinance, s.r.o., IČO: 52 671 895 so sídlom Lány 41, Bojnice 972 01 (ďalej len: “správca”).

2. Kontaktné údaje správcu sú
Adresa: Lány 41, Bojnice 972 01
Email: info@portalfiriem.sk
Tel.: +421 907 106 843

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti posúva osobné údaje tretej strane – ďalšiemu spracovateľovi spoločnosti:
Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
Google Adwords (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)


Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítač i prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy.

V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas.