Naše služby

1. Akvizičná činnosť - M&A

Na trhu je mnoho úspešných a dlhodobo podnikajúcich spoločností, ktorých majitelia sa rozhodli, že už ďalej nechcú pokračovať v podnikaní a radi by svoju firmu predali. Dôvodov na takýto krok môže byť viac - majitelia často nemajú pokračovateľov podnikateľskej činnosti, chcú ísť na zaslúžený oddych alebo majú ďalšie aktivity a jednoducho už nechcú pokračovať v podnikaní ďalej. Ak patríte medzi podnikateľov s úmyslom predať svoju spoločnosť, budeme radi, ak vám v tom môžeme pomôcť.

Za uplynulé roky ste venovali svoj čas, nemalé peniaze a energiu do vzniku a rozvoja svojej firmy, a preto aj jej predaj by ste mali riešiť s plnou vážnosťou a s pomocou skúsených odborníkov.

2. FINANČNÉ RIADENIE SPOLOČNOSTI

Veľmi radi využijeme naše dlhoročné skúsenosti v oblasti finančného riadenia a controllingu firiem a pomôžeme vám zlepšiť a zefektívniť vaše finančné toky.

Oblasti finančného riadenia, v ktorých vám vieme pomôcť:

 • identifikujeme oblasti, v ktorých strácate najviac peňazí
 • navrhneme a pomôžeme implementovať opatrenia na zlepšenie efektívnosti finančných tokov
 • navrhneme a pripravíme systém controllingu na riadenie finančných tokov
 • pomôžeme nastaviť optimálnu štruktúru financovania vašej spoločnosti
 • pripravíme potrebné finančné podklady pre banku
 • pomôžeme odkomunikovať a vyargumentovať optimálnu štruktúru vášho financovania v banke

3. MANAŽMENT A ORGANIZÁCIA FIRMY

Mnoho úspešných firiem sa postupom času dostane do situácie, kedy z dôvodu jej veľkosti alebo meniacim sa trhovým podmienkam, potrebuje zmeniť aj svoje vnútorné fungovanie. Zmeny je potrebné vykonať v oblasti organizačnej štruktúry, vytvoreniu nových útvarov, zmien v pracovnej náplni samotných zamestnancov alebo aj zmien v pracovných procesoch, logistike a podobne. Ak sa práve nachádzate v podobnej situácii, obráťte sa na nás a my sa vám budeme snažiť pomôcť v týchto oblastiach:

 • Identifikácia nastaveného biznis modelu spoločnosti, návrh na zmenu s cieľom prispôsobiť sa veľkosti firmy a trhovým podmienkam
 • Pomôžeme pri návrhu organizačnej štruktúry, definovaní konkrétnych pracovných pozícií a pracovných náplní jednotlivých pozícií
 • Navrhneme nastavenie efektívnej komunikácie a posunu informácií v rámci organizačnej štruktúry
 • Pomôžeme pri nastavení spôsobu motivácie vrátane variabilnej zložky odmeňovania

Realizácia energetických projektov

 • Poradenstvo a sprostredkovanie prípravy projektov
 • Sprostredkovanie realizácie projektov na kľúč
 • Návrh alternatív a príprava finančného krytia projektov
 • Realizácia projektov formou Garantovanej Energetickej Služby (GES)

Cenník

 • Finančné riadenie spoločnosti - individuálne
  podľa rozsahu a časovej náročnosti
 • Manažment a organizácia firmy - individuálne
  podľa rozsahu a časovej náročnosti