0001/2024          Firma na predaj

Región

Trenčiansky kraj

Popis

Príležitosť pre firmy, zvažujúce svoje rozšírenie prípadne doplnenie o služby v oblasti tlačiarenského priemyslu. Dlhodobo fungujúci systém podnikania, stabilný team zamestnancov a vlastná chránená dielňa. Spoločnosť je držiteľ certifikátov kvality ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a má registrovanú vlastnú značku. Predmetom predaja je kmeň stabilných zákazníkov, skladové zásoby, hnuteľný majetok, vlastná značka – know how, prípadne ostatné v zmysle dohody. Preferovaný je predaj formou predaja časti podniku, nehnuteľný majetok a prevádzkovo obchodné priestory nie sú predmetom predaja.