Cieľová skupina pre investora

Región

Banskobystrický kraj

Tržby

0,5 – 10 mil. €

EBITDA

nedefinované

Odbyt

SR

Odvetvie

poľnohospodárstvo, lesníctvo

Produktový sortiment

poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná aj živočíšna výroba