Cieľová skupina pre investora

Región

Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčianky kraj

Tržby

nedefinované

EBITDA

nedefinované

Odbyt

nedefinované

Odvetvie

stavebníctvo, developing

Produktový sortiment

pozemky, objekty vhodné na developerskú činnosť, projekty v rôznych štádiách pripravenosti