Číslo ponuky: 0006/2020          Firma na predaj

Región

Trenčiansky kraj

Popis

Príležitosť pre firmy, ktoré potrebujú rozšíriť svoje prepravné, skladové a servisné kapacity v oblasti nákladnej kamiónovej dopravy. Spoločnosť vlastní rozsiahle priestory na parkovanie, servis a skladovanie, vrátane vlastnej čerpacej stanice PHM. Výborná poloha s napojením na rýchlostnú komunikáciu. Priestor na ďalší rozvoj a rozšírenie na vlastných nezastavaných pozemkoch. Držiteľ medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001:2015.